Suomalaisten ja virolaisten ylirajainen elämä

Suomenvirolaiset, vironsuomalaiset ja kaksoismaalaiset – maahanmuuttajia, pendelöijiä vai kahden kotimaan asukkaita? Työ, opiskelu ja vapaa-aika on yhä enemmän ylirajaista. Millainen on ylirajainen ja monipaikkainen arki? Tukeeko yhteiskunta monipaikkaisuutta?

Olle Järv: ”Miksi kutsutaan ihmistä, joka on kansallisuudeltaan virolainen, kansalaisuudeltaan suomalainen, jolla on koti sekä Suomessa että Virossa ja joka työskentelee Suomessa, mutta myös etänä Virossa? Tieteellinen vastaus: ylirajaiseksi Suomen virolaiseksi, jolla on monipaikkainen elämäntapa. Mutta mitä tällainen elämäntapa oikeastaan pitää sisällään? Miksi monipaikkaista elämää elävää ylirajaista väestöä pitäisi tutkia ja miksi heidät pitäisi huomioida valtiollisessa päätöksenteossa?”


Olle Järv ja Kerli Müürisepp: Virolaiset Suomessa – ylirajaisuus, monipaikkaisuus ja koronakriisi

Koidula-sali lauantaina klo 13.30